۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » صندوق الأیکونه
  • 28 می 2014 - 23:19
  • 703 بازدید
  • ارسال توسط :

[quote bcolor=”#e5e5e5″]جود نیوز وضع اکثر من ۱۶۴۰ ایکونه مستخدمه فى الویب یمکن استخدام جمیع الاحجام التى تناسبک وجمیع الالوان التى تحب ان تضعها ویمکنک رفع ایکونه خاصه بک ان اردت ذلک , فقد قام جود نیوز باضافه المزید من الایکونات المستخدمه فى اشهر المجالات واعتقد ان هذا شیء ممیز من جود نیوز.[/quote]
[gap]

بعض امثله صندوق الایکونه

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[gap height=”30″]

[one_fourth][iconbox title=”تصمیم انسیابی” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”enotype-icon-mobile” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInDown” icon_animation_delay=”0.5″ icon_bg_color=”#f1c40f”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”جمیع الالوان” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”momizat-icon-paint-format” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInLeft” icon_animation_delay=”1″ icon_bg_color=”#e67e22″]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”ممیزات رائعه” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInRight” icon_animation_delay=”1.5″ icon_bg_color=”#e74c3c”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth_last][iconbox title=”قائمه خیارات” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”momizat-icon-equalizer” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”2″ icon_bg_color=”#f18caa”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر..[/iconbox][/one_fourth_last]

[gap][divide][gap]

[one_third][iconbox title=”فیدیو تعلیمى” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”linecon-icon-display” icon_align_to=”box” size=”34″ ]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_third]

[one_third][iconbox title=”تصمیم حدیث ورائع” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”linecon-icon-t-shirt” icon_align_to=”box” size=”34″ ]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_third]

[one_third_last][iconbox title=”تحدیث مجانى & دعم” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”linecon-icon-like” icon_align_to=”box” size=”34″ ]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_third_last]

[gap][divide][gap]

[one_fourth][iconbox title=”تصمیم انسیابی” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”enotype-icon-mobile” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”0.5″ hover_animation=”border_decrease”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”جمیع الالوان” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”momizat-icon-droplet” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”1″ hover_animation=”border_decrease”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”ممیزات رائعه” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”1.5″ hover_animation=”border_decrease”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth_last][iconbox title=”قائمه خیارات” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”2″ hover_animation=”border_decrease”]ینسب البعض اختراع خط النسخ إلى “عبد الله الحسن بن مقله” وهو أخو الوزیر الخطاط “علی بن مقله”. وهناک من یرى أن خط النسخ أقدم من ابن مقله بکثیر. [/iconbox][/one_fourth_last]

[gap]

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*