۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد و هشتاد و دومین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۱۱۵۰/س پ د/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط […]