۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

جناب آقای مهندس شاپوری مسئول امور اداری مهندس سپیده اسماعیلی مسئول انبار مرتضی اسدی صفا مهندس محسن به نژاد امور قراددادها خیرالله نباتی علی حسین کریمی دبیرخانه قدرت الله عزتی