۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز با هدف ترویج فرهنگ زیست محیطی در میان واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی برگزار می شود.

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد و هشتاد و دومین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۱۱۵۰/س پ د/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط […]

آگهی  مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز صد و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۷۰۶/س پ د/۹۷ مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را از طریق برگزاری  مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرایط شرکت […]