ارتباط باما

چاپ

جهت تماس با سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۶۵۴۱۲۷۰۹

فکس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۷۱۴

شماره سامانه پیامکی : ۱۰۰۰۲۱۶۵۶۷۲۷۰۹

سایت : www.pasmandmalard.ir