• بهتر نیست بجای استفاده از مواد یكبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده كنیم ***    :  
 • شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاكیزگی شهری، كاهش زباله و جداسازی آن است. ***    :  
 • آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناك هستند. ***    :  
 • با تفكیك و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای كشاورزی كشور سهیم باشیم. ***    :  
 • دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است. ***    :  
 • بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی ***    :  
 • مقاله های تخصصی پسماند

  Title Size
  1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند 405.88 KB Download
  2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KB Download
  3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KB Download
  4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KB Download
  5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KB Download
  6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT 213.75 KB Download
  7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KB Download
  8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KB Download
  9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KB Download
  10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KB Download
  11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی 438.59 KB Download
  12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238.68 KB Download
  13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی 236.74 KB Download
  14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی 1.04 MB Download
  15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران 1.07 MB Download
  16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KB Download
  17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KB Download
  18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KB Download
  19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KB Download
  20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KB Download
  21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB Download
  22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KB Download
  23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KB Download
  24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KB Download
  25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KB Download
  26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KB Download
  27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KB Download
  28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KB Download
  29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » 268.87 KB Download
  30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KB Download
  31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KB Download
  32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KB Download
  33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KB Download
  34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KB Download
  35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KB Download
  36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KB Download
  37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KB Download
  38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KB Download
  39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KB Download
  40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KB Download
  41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KB Download
  42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور 78.89 KB Download
  43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری 61.04 KB Download
  44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 703.00 KB Download
  45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی 210.02 KB Download
  46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز 353.88 KB Download
  47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی 145.19 KB Download
  48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان 213.75 KB Download
  49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری 390.10 KB Download
  50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت 393.84 KB Download
  51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین 323.79 KB Download
  52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان 206.79 KB Download
  53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی 385.20 KB Download
  54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت 166.83 KB Download
  55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB Download
  56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز 238.89 KB Download
  57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر 131.03 KB Download
  58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری 118.42 KB Download
  59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت 295.09 KB Download
  60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک 138.51 KB Download
  61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم 318.77 KB Download
  62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد 366.89 KB Download
  63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان 362.74 KB Download
  64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 471.02 KB Download
  65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا 444.49 KB Download
  66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری 508.88 KB Download
  67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن 119.49 KB Download
  68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران 452.09 KB Download
  69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر 179.14 KB Download
  70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) 260.61 KB Download
  71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) 96.10 KB Download
  72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها 192.09 KB Download
  73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت 110.28 KB Download
  74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات 181.29 KB Download
  75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید 245.75 KB Download
  76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد 109.74 KB Download
  77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن 340.41 KB Download
  78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک 143.49 KB Download
  79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی 107.15 KB Download
  80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران 333.65 KB Download
  81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه 312.96 KB Download
  82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند 82.94 KB Download
  83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد 358.77 KB Download
  84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن 120.73 KB Download
  85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری 185.59 KB Download
  86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه 461.31 KB Download
  87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست 119.48 KB Download
  88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست 306.68 KB Download
  89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی 173.14 KB Download
  90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج 120.87 KB Download
  91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد 420.94 KB Download
  92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KB Download
  93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) 495.96 KB Download
  94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی 109.80 KB Download
  95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها 187.01 KB Download
  96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب 116.06 KB Download
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 179.10 KB Download
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 175.97 KB Download
  99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد 106.97 KB Download
  100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB Download
  101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود 211.40 KB Download
  102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 248.27 KB Download
  103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KB Download
  104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده 139.95 KB Download
  105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان 115.37 KB Download
  106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين 120.82 KB Download
  107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن 205.82 KB Download
  108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران 149.42 KB Download
  109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB Download
  110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران 126.31 KB Download
  111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران 489.42 KB Download
  112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت 557.50 KB Download
  113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3 126.31 KB Download
  114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز 281.74 KB Download
  115. بررسی تولید ورمی کمپوست 351.29 KB Download
  117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KB Download
  118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش 3.30 MB Download

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت. محفوظ است.