• بهتر نیست بجای استفاده از مواد یکبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده کنیم ***    :  
 • شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری، کاهش زباله و جداسازی آن است. ***    :  
 • آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناک هستند. ***    :  
 • با تفکیک و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای کشاورزی کشور سهیم باشیم. ***    :  
 • دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است. ***    :  
 • بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی ***    :  
 • مقاله های تخصصی پسماند

  Title Size
  1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند ۴۰۵٫۸۸ KB Download
  2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله ۲۷۲٫۳۳ KB Download
  3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب ۳۱۰٫۰۸ KB Download
  4.لیست مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت پسماند ۱۲۶٫۰۱ KB Download
  5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KB Download
  6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT 213.75 KB Download
  7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید ۳۹۰٫۱۰ KB Download
  8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین ۳۹۳٫۸۴ KB Download
  9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران ۳۲۳٫۷۹ KB Download
  10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج ۳۸۶٫۰۶ KB Download
  11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی ۴۳۸٫۵۹ KB Download
  12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی ۲۳۸٫۶۸ KB Download
  13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی ۲۳۶٫۷۴ KB Download
  14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی ۱٫۰۴ MB Download
  15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران ۱٫۰۷ MB Download
  16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده ۱۹۷٫۹۵ KB Download
  17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های ۳۴۳٫۴۳ KB Download
  18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست ۴۶۰٫۴۳ KB Download
  19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران ۴۹۶٫۲۳ KB Download
  20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم ۳۶۱٫۹۰ KB Download
  21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶٫۰۹ KB Download
  22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ۳۳۳٫۱۶ KB Download
  23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران ۸۸۵٫۷۰ KB Download
  24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت ۲۸۰٫۲۹ KB Download
  25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی ۶۰۴٫۲۲ KB Download
  26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی ۵۳۲٫۸۱ KB Download
  27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها ۲۸۲٫۰۳ KB Download
  28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی ۲۵۹٫۹۶ KB Download
  29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » ۲۶۸٫۸۷ KB Download
  30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KB Download
  31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی ۲۲۸٫۴۴ KB Download
  32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه ۹۵۵٫۸۸ KB Download
  33.کنترل کیفی کود آلی ۲۶۶٫۴۴ KB Download
  34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی ۲۹۴٫۴۶ KB Download
  35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه ۲۳۷٫۰۹ KB Download
  36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی ۲۹۲٫۸۸ KB Download
  37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی ۴۶۶٫۱۴ KB Download
  38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک ۳۰۰٫۴۹ KB Download
  39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها ۳۳۷٫۸۱ KB Download
  40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى ۲۱۲٫۰۲ KB Download
  41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری ۴۴۲٫۴۵ KB Download
  42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور ۷۸٫۸۹ KB Download
  43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری ۶۱٫۰۴ KB Download
  44. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۷۰۳٫۰۰ KB Download
  45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی ۲۱۰٫۰۲ KB Download
  46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز ۳۵۳٫۸۸ KB Download
  47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی ۱۴۵٫۱۹ KB Download
  48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان ۲۱۳٫۷۵ KB Download
  49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری ۳۹۰٫۱۰ KB Download
  50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت ۳۹۳٫۸۴ KB Download
  51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین ۳۲۳٫۷۹ KB Download
  52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان ۲۰۶٫۷۹ KB Download
  53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۳۸۵٫۲۰ KB Download
  54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت ۱۶۶٫۸۳ KB Download
  55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳٫۹۷ KB Download
  56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز ۲۳۸٫۸۹ KB Download
  57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر ۱۳۱٫۰۳ KB Download
  58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری ۱۱۸٫۴۲ KB Download
  59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت ۲۹۵٫۰۹ KB Download
  60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک ۱۳۸٫۵۱ KB Download
  61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم ۳۱۸٫۷۷ KB Download
  62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد ۳۶۶٫۸۹ KB Download
  63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان ۳۶۲٫۷۴ KB Download
  64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ۴۷۱٫۰۲ KB Download
  65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا ۴۴۴٫۴۹ KB Download
  66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری ۵۰۸٫۸۸ KB Download
  67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن ۱۱۹٫۴۹ KB Download
  68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت ۱۲۰۰ تن در روز از زباله شهر تهران ۴۵۲٫۰۹ KB Download
  69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر ۱۷۹٫۱۴ KB Download
  70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) ۲۶۰٫۶۱ KB Download
  71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در ۷۲٫ شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) ۹۶٫۱۰ KB Download
  72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها ۱۹۲٫۰۹ KB Download
  73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت ۱۱۰٫۲۸ KB Download
  74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات ۱۸۱٫۲۹ KB Download
  75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید ۲۴۵٫۷۵ KB Download
  76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد ۱۰۹٫۷۴ KB Download
  77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن ۳۴۰٫۴۱ KB Download
  78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک ۱۴۳٫۴۹ KB Download
  79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۱۰۷٫۱۵ KB Download
  80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران ۳۳۳٫۶۵ KB Download
  81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه ۳۱۲٫۹۶ KB Download
  82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند ۸۲٫۹۴ KB Download
  83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد ۳۵۸٫۷۷ KB Download
  84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن ۱۲۰٫۷۳ KB Download
  85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری ۱۸۵٫۵۹ KB Download
  86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه ۴۶۱٫۳۱ KB Download
  87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست ۱۱۹٫۴۸ KB Download
  88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست ۳۰۶٫۶۸ KB Download
  89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی ۱۷۳٫۱۴ KB Download
  90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج ۱۲۰٫۸۷ KB Download
  91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد ۴۲۰٫۹۴ KB Download
  92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست ۴۹۵٫۹۶ KB Download
  93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) ۴۹۵٫۹۶ KB Download
  94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی ۱۰۹٫۸۰ KB Download
  95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها ۱۸۷٫۰۱ KB Download
  96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب ۱۱۶٫۰۶ KB Download
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۹٫۱۰ KB Download
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۵٫۹۷ KB Download
  99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد ۱۰۶٫۹۷ KB Download
  100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳٫۹۷ KB Download
  101. جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید در کشورهای در حال توسعه، مطالعه موردی شهر شاهرود ۲۱۱٫۴۰ KB Download
  102. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۲۴۸٫۲۷ KB Download
  103. بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر خواف ۱۹۲٫۸۹ KB Download
  104. بررسی کمی و کیفی زباله شهر آباده و ارزیابی آن بر محیط زیست جایگاه دفن زباله شهر آباده ۱۳۹٫۹۵ KB Download
  105. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیم ارستانهای استان گلستان ۱۱۵٫۳۷ KB Download
  106. بررسی میزان کاهش پسماندهای ارسالی به مرکز دفن در اثر راه اندازِی کارخانه کمپوست شهر خمین ۱۲۰٫۸۲ KB Download
  107. بررسی وضعیت بازیافت کاغذ ومقوا از زباله های شهر اصفهان وارزیابی جنبه های اقتصادی وزیست محیطی آن ۲۰۵٫۸۲ KB Download
  108. بررسی کمی وضعیت مواد زائد جامد در یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران ۱۴۹٫۴۲ KB Download
  109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶٫۰۹ KB Download
  110. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران ۱۲۶٫۳۱ KB Download
  111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران ۴۸۹٫۴۲ KB Download
  112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت ۵۵۷٫۵۰ KB Download
  113. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران- ایستگاه بازیافت شهرداری منطقة ۳ ۱۲۶٫۳۱ KB Download
  114. امکان سنجی احداث نیروگاه زباله سوز در شهر تبریز ۲۸۱٫۷۴ KB Download
  115. بررسی تولید ورمی کمپوست ۳۵۱٫۲۹ KB Download
  117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ ۲۶۸٫۸۷ KB Download
  118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-۱۳۹۱- واحد پردازش ۳٫۳۰ MB Download

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت. محفوظ است.