• بهتر نیست بجای استفاده از مواد یکبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده کنیم ***    :  
 • شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری، کاهش زباله و جداسازی آن است. ***    :  
 • آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناک هستند. ***    :  
 • با تفکیک و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای کشاورزی کشور سهیم باشیم. ***    :  
 • دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است. ***    :  
 • بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی ***    :  
 • مقاله های تخصصی پسماند

  Title Size
  ۱. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند ۴۰۵.۸۸ KB Download
  ۲. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله ۲۷۲.۳۳ KB Download
  ۳. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب ۳۱۰.۰۸ KB Download
  ۴.لیست مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت پسماند ۱۲۶.۰۱ KB Download
  ۵. روش های تبدیل پسماند به RDF ۳۱۹.۲۸ KB Download
  ۶. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT ۲۱۳.۷۵ KB Download
  ۷.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید ۳۹۰.۱۰ KB Download
  ۸.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین ۳۹۳.۸۴ KB Download
  ۹.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران ۳۲۳.۷۹ KB Download
  ۱۰.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج ۳۸۶.۰۶ KB Download
  ۱۱. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی ۴۳۸.۵۹ KB Download
  ۱۲.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی ۲۳۸.۶۸ KB Download
  ۱۳. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی ۲۳۶.۷۴ KB Download
  ۱۴.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی ۱.۰۴ MB Download
  ۱۵. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران ۱.۰۷ MB Download
  ۱۶. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده ۱۹۷.۹۵ KB Download
  ۱۷. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های ۳۴۳.۴۳ KB Download
  ۱۸. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست ۴۶۰.۴۳ KB Download
  ۱۹. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران ۴۹۶.۲۳ KB Download
  ۲۰. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم ۳۶۱.۹۰ KB Download
  ۲۱. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶.۰۹ KB Download
  ۲۲. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ۳۳۳.۱۶ KB Download
  ۲۳. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران ۸۸۵.۷۰ KB Download
  ۲۴. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت ۲۸۰.۲۹ KB Download
  ۲۵. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی ۶۰۴.۲۲ KB Download
  ۲۶. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی ۵۳۲.۸۱ KB Download
  ۲۷. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها ۲۸۲.۰۳ KB Download
  ۲۸.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی ۲۵۹.۹۶ KB Download
  ۲۹.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » ۲۶۸.۸۷ KB Download
  ۳۰.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD ۶۰۳.۸۳ KB Download
  ۳۱.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی ۲۲۸.۴۴ KB Download
  ۳۲. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه ۹۵۵.۸۸ KB Download
  ۳۳.کنترل کیفی کود آلی ۲۶۶.۴۴ KB Download
  ۳۴.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی ۲۹۴.۴۶ KB Download
  ۳۵. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه ۲۳۷.۰۹ KB Download
  ۳۶. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی ۲۹۲.۸۸ KB Download
  ۳۷.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی ۴۶۶.۱۴ KB Download
  ۳۸. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک ۳۰۰.۴۹ KB Download
  ۳۹. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها ۳۳۷.۸۱ KB Download
  ۴۰. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى ۲۱۲.۰۲ KB Download
  ۴۱. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری ۴۴۲.۴۵ KB Download
  ۴۲. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور ۷۸.۸۹ KB Download
  ۴۳. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری ۶۱.۰۴ KB Download
  ۴۴. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۷۰۳.۰۰ KB Download
  ۴۵. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی ۲۱۰.۰۲ KB Download
  ۴۶. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز ۳۵۳.۸۸ KB Download
  ۴۷. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی ۱۴۵.۱۹ KB Download
  ۴۸. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان ۲۱۳.۷۵ KB Download
  ۴۹. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری ۳۹۰.۱۰ KB Download
  ۵۰. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت ۳۹۳.۸۴ KB Download
  ۵۱. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین ۳۲۳.۷۹ KB Download
  ۵۲. ۱۰- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان ۲۰۶.۷۹ KB Download
  ۵۳. ۱۱- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۳۸۵.۲۰ KB Download
  ۵۴. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت ۱۶۶.۸۳ KB Download
  ۵۵. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳.۹۷ KB Download
  ۵۶. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز ۲۳۸.۸۹ KB Download
  ۵۷. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر ۱۳۱.۰۳ KB Download
  ۵۸. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری ۱۱۸.۴۲ KB Download
  ۵۹. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت ۲۹۵.۰۹ KB Download
  ۶۰.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک ۱۳۸.۵۱ KB Download
  ۶۱. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم ۳۱۸.۷۷ KB Download
  ۶۲. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد ۳۶۶.۸۹ KB Download
  ۶۳. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان ۳۶۲.۷۴ KB Download
  ۶۴. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ۴۷۱.۰۲ KB Download
  ۶۵. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا ۴۴۴.۴۹ KB Download
  ۶۶. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری ۵۰۸.۸۸ KB Download
  ۶۷. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن ۱۱۹.۴۹ KB Download
  ۶۸. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت ۱۲۰۰ تن در روز از زباله شهر تهران ۴۵۲.۰۹ KB Download
  ۶۹. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر ۱۷۹.۱۴ KB Download
  ۷۰. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) ۲۶۰.۶۱ KB Download
  ۷۱. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در ۷۲. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) ۹۶.۱۰ KB Download
  ۷۲. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها ۱۹۲.۰۹ KB Download
  ۷۳. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت ۱۱۰.۲۸ KB Download
  ۷۴. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات ۱۸۱.۲۹ KB Download
  ۷۵. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید ۲۴۵.۷۵ KB Download
  ۷۶. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد ۱۰۹.۷۴ KB Download
  ۷۷. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن ۳۴۰.۴۱ KB Download
  ۷۸. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک ۱۴۳.۴۹ KB Download
  ۷۹. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۱۰۷.۱۵ KB Download
  ۸۰. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران ۳۳۳.۶۵ KB Download
  ۸۱. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه ۳۱۲.۹۶ KB Download
  ۸۲. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند ۸۲.۹۴ KB Download
  ۸۳. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد ۳۵۸.۷۷ KB Download
  ۸۴. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن ۱۲۰.۷۳ KB Download
  ۸۵. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری ۱۸۵.۵۹ KB Download
  ۸۶. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه ۴۶۱.۳۱ KB Download
  ۸۷. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست ۱۱۹.۴۸ KB Download
  ۸۸.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست ۳۰۶.۶۸ KB Download
  ۸۹. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی ۱۷۳.۱۴ KB Download
  ۹۰. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج ۱۲۰.۸۷ KB Download
  ۹۱. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد ۴۲۰.۹۴ KB Download
  ۹۲. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست ۴۹۵.۹۶ KB Download
  ۹۳. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) ۴۹۵.۹۶ KB Download
  ۹۴. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی ۱۰۹.۸۰ KB Download
  ۹۵. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها ۱۸۷.۰۱ KB Download
  ۹۶. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب ۱۱۶.۰۶ KB Download
  ۹۷. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۹.۱۰ KB Download
  ۹۷. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۵.۹۷ KB Download
  ۹۹. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد ۱۰۶.۹۷ KB Download
  ۱۰۰. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳.۹۷ KB Download
  ۱۰۱. جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید در کشورهای در حال توسعه، مطالعه موردی شهر شاهرود ۲۱۱.۴۰ KB Download
  ۱۰۲. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۲۴۸.۲۷ KB Download
  ۱۰۳. بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر خواف ۱۹۲.۸۹ KB Download
  ۱۰۴. بررسی کمی و کیفی زباله شهر آباده و ارزیابی آن بر محیط زیست جایگاه دفن زباله شهر آباده ۱۳۹.۹۵ KB Download
  ۱۰۵. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیم ارستانهای استان گلستان ۱۱۵.۳۷ KB Download
  ۱۰۶. بررسی میزان کاهش پسماندهای ارسالی به مرکز دفن در اثر راه اندازِی کارخانه کمپوست شهر خمین ۱۲۰.۸۲ KB Download
  ۱۰۷. بررسی وضعیت بازیافت کاغذ ومقوا از زباله های شهر اصفهان وارزیابی جنبه های اقتصادی وزیست محیطی آن ۲۰۵.۸۲ KB Download
  ۱۰۸. بررسی کمی وضعیت مواد زائد جامد در یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران ۱۴۹.۴۲ KB Download
  ۱۰۹. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶.۰۹ KB Download
  ۱۱۰. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران ۱۲۶.۳۱ KB Download
  ۱۱۱. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران ۴۸۹.۴۲ KB Download
  ۱۱۲. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت ۵۵۷.۵۰ KB Download
  ۱۱۳. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران- ایستگاه بازیافت شهرداری منطقه ۳ ۱۲۶.۳۱ KB Download
  ۱۱۴. امکان سنجی احداث نیروگاه زباله سوز در شهر تبریز ۲۸۱.۷۴ KB Download
  ۱۱۵. بررسی تولید ورمی کمپوست ۳۵۱.۲۹ KB Download
  ۱۱۷. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ ۲۶۸.۸۷ KB Download
  ۱۱۸. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-۱۳۹۱- واحد پردازش ۳.۳۰ MB Download

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت. محفوظ است.