۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز دویست و نوزدهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۱۶۹۰/س پ د/۹۹ مورخ ۹۹/۰۷/۰۱امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را برای مدت یک سال از طریق برگزاری  مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:

۱-برآورد مبلغ کل مزایده ۲۷/۷۱۱/۸۴۰/۰۰۰ریال

۳-سپرده شرکت در مزایده به میزان ۱/۳۸۵/۵۹۲/۰۰۰ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۹/۰۸/۲۸لغایت ۹۹/۰۹/۰۸ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۹/۰۹/۰۵لغایت ۹۹/۰۹/۱۵ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند.

۶-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.

۷-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۸-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۹-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*