۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

          باسمه تعالی    

آگهی مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۲۵۳۳/س پ د/۹۸ مورخ ۱۹/۱۰/۹۸ امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:

۱-برآورد کل  مزایده ۱۳٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲-سپرده شرکت در مزایده به میزان ۶۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۳-برندگان اول و دوم و سوم  مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۳ لغایت ۱۹۸/۱۱/۱۳ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲:۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ لغایت ۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۸-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

محمد جهانشاهی

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفا دشت

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*