۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصدو سی و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۱۲۰۴/س پ د/۹۷ مورخ ۰۹۷/۰۷/۰۲ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه ملارد و شرق آسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرایط شرکت درمزایده: ۱-برآورد […]

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصدو سی و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۱۲۰۴/س پ د/۹۷ مورخ ۰۹۷/۰۷/۰۲ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه ملارد و شرق آسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت درمزایده:

۱-برآورد کل مزایده۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت درمزایده به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۷/۰۹/۲۷ لغایت ۹۷/۱۰/۰۷ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۷/۱۰/۰۴ لغایت ۹۷/۱۰/۱۵ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند.زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبهمورخ ۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳/۳۰ می باشد.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برندهمزایده می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمدسازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۸-سایر اطلاعات و جزییات در اسنادمزایده مندرج است.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*