برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسمانددر آموزشگاه ستایش۱ سرآسیاب

چاپ

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در راستای فرهنگسازی طرح تفکیک از مبدا در آموزشگاه ستایش۱ سرآسیاب ملارد با حضور مسئولین مدرسه و دانش آموزان برگزار گردید.