برگزاری مراسم آموزش مدیریت پسماند آموزشگاه حضرت خدیجه (س)امیرآباد

چاپ

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در طی طرح تفکیک از مبدا این مراسم با حضور مسئولین،معلمین و دانش آموزان آموزشگاه حضرت خدیجه امیرآباد برگزار گردید.