برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه شهیدنظری اسفندآبادملارد

چاپ

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در راستای طرح تفکیک از مبداء در مدارس کلاس آموزشی در مدرسه شهید نظری اسفندآباد ملارد با حضوردانش آموزان برگزار شد.

IMG_5049  IMG_5051  IMG_5066  IMG_5067