محبوب ترین مطالب برای موضوع

  • N/A

آرشیو  مرداد, ۱۳۹۳

اولین جلسه شورای سلامت به ریاست سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

اولین نشست و تصمیم گیری درخصوص ارجاع ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی به ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در محل سازمان برگزارشد. « صورتجلسه نشست کمیته پسماند سازمان در خصوص وضعیت زباله های عفونی مورخ 18/5/93 » پیرو بند 5 صورتجلسه اولین نشست شورای تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان ، جلسه کمیته پسماند در خصوص ضوابط مدیریت ...

قوانین سازمان برای شهرداریهادرخصوص حمل زباله به مرکزذفن اخترآباد.

قابل توجه کلیه خودروهای حامل زباله ازشهرداریها: جهت تخلیه زباله درمرکزدفن اخترآبادرعایت مواردذیل الزامی میباشد.درغیراین صورت برابرمقررات رفتارخواهدشد. 1-ساعت ترددازساعت 21 الی 5 صبح. 2-پوشاندن روی زباله باتوری. 3-عدم ریزش شیرآبه زباله درطول مسیر. 4-نظافت وحفظ ظاهری خودروها. 5-عدم توقف خودروها درطول مسیر.  

شست وشوی جداول،باکسها،سردرورودی ادارات،صندوق صدقات وتیربرق خیابان چناران

            ...

آگهی تجدید مزایده عمومی پردازش و دفن زباله مرکز دفن اخترآباد

سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 434/س پ د/93 مورخ 93/03/19 عملیات پردازش و دفن بالغ بر 700 تن زباله را از طریق برگزاري  مزایده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . شرايط شركت در تجدید مزایده : 1- برآورد كل پروژه ...

حضوراستاندارمحترم تهران وهیئت همراه درشهرستان ملارد

            ...

جمع آوری نخاله وتسطیح بلوارسه بانده مارلیک

            ...

رفت وروب بلوار سه بانده مارلیک باماشین جاروب

         

شست وشوی بلوارسه بانده مارلیک

     

تبریک ودیدار مدیرعامل وپرسنل سازمان با سرپرست جدیدسازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد

      

شست شوی انهاروپلهای منطقه مارلیک

 لایه روبی انهاروپل های منطقه مارلیک توسط شرکت دهکده سبزپوش پیمانکار روفت وروب منطقه مارلیک 1-لایه روبی خ کسری شرقی به همراه پل ها 2-شست شویی باواترجت خیابان کسری شرقی وغربی 3-لایه روبی انهارواقع درخیابان دکترحسابی 4-لایه روبی انهارواقع دربلوارارغوان 5-رفت وروب مسجدجامع خاتم النبیاء   ...

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت. محفوظ است.