• بهتر نیست بجای استفاده از مواد یکبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده کنیم ***    :  
 • شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری، کاهش زباله و جداسازی آن است. ***    :  
 • آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناک هستند. ***    :  
 • با تفکیک و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای کشاورزی کشور سهیم باشیم. ***    :  
 • دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است. ***    :  
 • بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی ***    :  
 • محبوب ترین مطالب برای موضوع روابط عمومی

  آرشیو موضوع : روابط عمومی

  بیلان عمکرد اسفند ۹۲ و فروردین ۹۳

  رفع آب گرفتگی هنگام بارندگی درمنطقه مارلیک

            ...

  شست شوی انهارمنطقه مارلیک

         

  جمع آوری نخاله درمنطقه مارلیک

  کلیه امورجمع آوری نخاله  درسطح منطقه مارلیک   ...

  رفت وروب در منطقه مارلیک

  انجام کلیه رفت و روب معابر و شست شوی انهار در منطقه مارلیک بانظارت سازمان مدیریت پسماند درحال انجام می باشد. ...

  تعمیرباکسهای زباله و شست شوی باکسها درسطح منطقه مارلیک

  تعمیر کلیه باکسها وشست شوی آن باکسها توسط سازمان مدیریت پسماندانجام شده است. ...

  رفت و روب وجمع آوری زباله منطقه مارلیک

  انجام کلیه امورمربوط به نظافت ورفت وروب وشستشوی معابروانهاروتاسیسات وکلیه تجهیزات شهر وانجام امورخدمات شهری وجمع آوری زباله ونخاله وانتقال آن به ایستگاه میانی سطح شهرمارلیک به مساحت تقریبی 80هکتارازمورخه 93/2/1لغایت94/2/1بمدت یکسال سازمان ازطریق جذب پیمانکار(شرکت دهکده سبزپوشان)اقدام نموده است .لذااز کلیه شهروندان محترم مارلیک تقاضا داردنسبت به ارایه نظرات وپیشنهادات سازنده این سازمان رادرانجام هرچه بهترامورات یاری نمایید. ...

  به فرزندانمان دوستی بامحیط زیست رابیاموزیم

   

  مزایده ومناقصه های سازمان

  آگهی مزایده عمومی(فروش خودرو)

  سازمان مدیریت پسماندشهرداریهای ملاردوصفادشت درنظرداردبه استنادمجوزهفتمین صورتجلسه شورای سازمان مورخ 92/11/14نسبت به فروش یک دستگاه پزو 405مدل1383ازطریق مزایده عمومی به واجدین شرایط اقدام نماید. شرایط شرکت درمزایده: 1-حداقل قیمت 125/000/000ریال 2-سپرده شرکت درمزایده به میزان 6/250/000ریال که می بایست همراه اسنادمزایده تحویل گردد. 3-برندگان اول ودوم وسوم مزایده هرگاه حاضربه انعقادقراردادنشودسپرده آنهابه ترتیب ضبط خواهدشد. 4-کلیه متقاضیان واجدشرایط می توانند پس ازانتشارآگهی باارائه معرفی معتبرجهت ...

  تمام حقوق این سایت برای © 2018 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت. محفوظ است.