۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

جناب آقای مهندس شاپوری مسئول امور اداری سپیده اسماعیلی مسئول انبار مرتضی اسدی صفا مهندس محسن به نژاد امور قراددادها خیرالله نباتی علی حسین کریمی دبیرخانه قدرت الله عزتی