۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد دویست وچهل و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۶۰۰/س پ د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ امور مربوط به حفاری، خاکبرداری و دفن زباله  مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران  را برای مدت یک سال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:

۱-برآورد کل مبلغ  مناقصه ۵۲/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-سپرده شرکت در  مناقصه به میزان ۲/۶۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد.

۳-برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۸-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*