۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آگهی های مناقصه و مزایده » روابط عمومی » ویژه ها
آگهی تجدید مزایده عمومی تفکیک از مبدا صفادشت

آگهی تجدید مزایده عمومی تفکیک از مبدا صفادشت

                                                                                                  آگهي  تجدید مزايده عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز شصت و سومین جلسه هيئت مديره سازمان به شماره 3284/س پ د/94 مورخ 94/12/25 امور مربوط به تفكيك از مبدا شهر صفادشت را از طريق برگزاري  تجدید مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شرايط […]

                                                                                                  آگهي  تجدید مزايده عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز شصت و سومین جلسه هيئت مديره سازمان به شماره 3284/س پ د/94 مورخ 94/12/25 امور مربوط به تفكيك از مبدا شهر صفادشت را از طريق برگزاري  تجدید مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط شركت در مزايده:

1-برآورد كل تجدید مزايده 540/000/000 ريال

2-دارا بودن مجوز كار جهت امور خدماتي از اداره تعاون كار و امور اجتماعي

3-سپرده شركت در  تجدید مزايده به ميزان 27/000/000 ريال كه مي بايست همراه اسناد تجدیدمزايده تحويل گردد.

4-برندگان اول و دوم و سوم  تجدید مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

5-كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 95/02/29 لغايت 95/03/08 ازساعت 9 لغايت  12/30  به امور قراردادهاي سازمان مديريت پسماند  شهرداري هاي ملارد و صفادشت مراجعه و از تاريخ 95/03/15 لغايت 95/03/25 ساعت 13 پيشنهادهاي خود را تحويل سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت نمايند. زمان گشايش پيشنهادها روز چهارشنبه مورخ 95/03/26 ساعت 14/30 مي باشد.

6-هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد معرفي نامه (به همراه كارت شناسايي ملي)و اصل فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 0108733015009 سيبا بانك ملي به نام درآمد سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت  تحويل امور قراردادها نمايند.

8-سازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.

9-ساير اطلاعات و جزييات در اسناد مزايده مندرج است.

 

                                                                                                                                                                                                     

                               

                                                                                                                                                                                                                            

 

برچسب ها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*