آگهی مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصدو سی و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۱۲۰۴/س پ د/۹۷ مورخ ۰۹۷/۰۷/۰۲ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه ملارد و شرق آسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیم... ادامه مطلب

تنظیم و طراحی توسط تیم مهندسی آریانا 09355513075